Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Spoken word – Att skriva fri vers

Syfte och introduktion till Spoken Word

Eleven skriver en text om sig själv. Eleven använder liknelser, metaforer och citat. Slutligen framför eleven texten med tempo, intonation och rytm!

Läraren reflekterar om muntligt framträdande

Uppgiften är rolig och engagerar eleverna. De behöver se flera exempel ur genren för att de ska förstå formen. Vidare behöver de exempel som de kan härma. Senare i den egna skapandeprocessen är det viktigt att eleverna har stöd, till exempel förslag på hur de kan komma igång eller delar som kan ingå i texten. Om eleverna inte är vana att framträda eller spela in sig själva bör eleverna träna på muntligt framträdande parallellt med uppgiften.

Ämnesläraren Svenska

Läs mer om Malin Larsson i reportaget Spoken word får eleverna att vässa språket.

Metod och uppgiften Spoken Word

Själva arbetsgången med att skapa en Spoken Word kan delas in i tre delar. Först skriver eleven en text om sig själv (med hjälp av en stödstruktur). Därefter försöker eleven jobba med språket, till exempel genom att stryka och lägga till text, använda sig av liknelser, metaforer, citat och gestalningar. Gör gemensamma övningar så att eleverna förstår hur de språkliga greppen kan användas. Slutligen tränar eleven på själva framförandet där tempo, intonation och rytm blir viktiga delar. Spela in på film eller ljudet på till exempel www.clyp.it.

Eleverna behöver stöd med att bygga upp sin fria vers. Ge exempel på vad de kan skriva om (sig själva utanpå, inuti och omkring). Skriv rubrikerna på tavlan och fyll på med elevernas förslag. Föreslå också hur de kan inleda och bygga upp sin text. Exempel ur filmen:

  • Jag vägrar att, jag skrattar åt, jag är rädd för, jag tror stenhårt på, jag vill att, jag är lycklig över, jag är svartsjuk på, jag blir orolig när, jag tycker om när, jag är framtiden eftersom
  • Jag är självsäker när, jag är brutal som, jag äger dig eftersom, jag kan, jag är bäst, jag är sämst, jag är som en, jag har haft, jag har aldrig

Ett knep är att jobba med kontraster, till exempel Jag är bäst när/Jag är sämst när, Jag har aldrig/Jag har alltid, Jag hatar/Jag älskar, Jag blir ledsen/Jag blir glad.

Innan eleverna börjar är de bra om de har sett några exempel på hur en Spoken Word kan se ut. Här finns några elevexempel: flippatklassrum.blogspot.se. Här ett exempel som kan visas när eleverna har kommit en bit in i skapandet:

Projektinnehåll

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy