Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Bokprojekt Haiku

Syfte

Samla alla elevers dikter i en gemensam publikation. Vi har genomfört ett haikuprojekt vid Bryngelstorp och Sjösa skolor i årskurserna F-6. Svensklärarna från skolorna har i ett samarbete planerat undervisningen med målet att alla elever ska lära sig skriva haikudikter, som sedan trycks till en bok. 

Läraren reflekterar

Vi gillar att se elevernas alldeles egna alster växa fram. Under projektets gång har vi upptäckt att skapande av dikter och bilder sprider glädje och harmoni. Känslan av att eleverna öppnar sig mer genom dikt och bild har blivit påtaglig. Nu kan eleverna i vårt skolområde titulera sig författare och det är vi väldigt stolta över!

Metod – Från elevarbete till bok

Eleverna skriver var sin haikudikt på temat gemenskap och ritar/målar en svartvit bild till. En haikudikt har 17 stavelser uppdelat på tre rader, 5 – 7 – 5. Gemenskap är bokens genomgående tema. I klasserna har vi samtalat om vad ordet gemenskap betyder och när man kan få en känsla av det, såsom i vänskap, kärlek, fritidsintressen, familj, miljön eller i världen. Detta arbete har eleverna gjort i respektive klass.

Att tänka på: Varje elev får en sida i boken så det gäller att tänka till hur bild och text ska placeras på sidan. Formatet på sidorna måste för trycket vara lika. Vi valde stående A4 som i tryck blev stående A5.

Finansiering: Vi fick via det lokala näringslivet finansiering för boken. 400 böcker om 400 sidor kostade totalt 20 000 kr.

Bokprojektet Haiku - Elever i årskurs F-6 skriver haikudikter till en gemensam bok - Ett bokprojekt för skolan - Stimulerar elevernas skrivande

LGR 11 Kunskapskrav (kopplingar till åk 6)

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy
    Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
    Annons: Förskolans nyhetsbrev