Förskola

Naturvetenskap och teknik

Träd i vår närmiljö

Syfte – varför?

Det primära syftet är att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap.

Sekundära syften

 • Att barnen ska få stimulans i sin sociala utveckling.
 • Att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Tillvägagångssätt – hur?

Förbered genom att fotografera närbilder av trädens stammar. Välj träd som finns i er närmiljö, på förskolans gård eller på gångavstånd. Skriv ut bilderna i A4-format och laminera.

Steg 1: Samtala med barnen om bilderna. Vet de något om det de ser på bilden? Låt var och en berätta vad de vet. Skriv ner vad de berättar.

Steg 2: Dela in barnen två och två. Ge dem en bild var och berätta att de nu ska få ett viktigt samarbetsuppdrag, nämligen att gå ut och leta upp var bilden är tagen. När de hittat trädet går ni tillsammans runt och ser, känner, luktar på de olika stammarna. Låt barnen jämföra, berätta om och beskriva. Finns det fler delar av trädet som är lika/olika? Lägg er t ex på marken nära träden och titta upp i dess trädkronor (kan med fördel göras även när träden tappat sina löv). Fotografera gärna ur detta perspektiv också och titta på bilderna tillsammans med barnen. Ser man fler likheter/skillnader? Skriv ner det barnen säger.

Innan du går vidare till nästa steg behöver du tillämpa kollegial reflektion. Låt en eller flera kollegor ta del av dina anteckningar av det barnen sagt. Fundera tillsammans ut hur du ska gå vidare utifrån det barnen uttryckt. Är till exempel olikheter/likheter i trädstammarnas färg något som känns relevant att gå vidare med så kan nästa steg vara att låta barnen lära sig att blanda färg för att måla av bilderna. Är det olikheter/likheter i grenverket i trädkronan är det lämpligt att arbeta vidare med lera eller i bygg- och konstruktion med hjälp av pinnar (blompinnar, tandpetare eller liknande), garntrådar och sugrör. Materialet bör variera i både tjocklek, längd och böjbarhet för att kunna återskapa bilden ni tog när ni låg under trädet.

Steg 3.

Arbeta vidare i något bild- och formmaterial, utifrån barnens tankar om trädens likheter och olikheter.

Mål ur Lpfö 98/10 – vad?

 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
 • Att sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Att sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp.

Centralt innehåll i Lgr 11 – vad?

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka kunskaper.

Mina/våra reflektioner

Den här lektionen fungerar bäst som igångsättare för att väcka barnens uppmärksamhet och nyfikenhet. Hur man går vidare beror helt på vad som väcker frågor hos just de barn som är med och vilken årstid det är.

Kommentarer

 • Margaretha Andersson skriver:

  Jag gjorde ungefär på samma sätt med mina treor under våren. Vi var och tittade på hällristningar och de fick var sin bild på en speciell hällristning och den skulle de hitta. Det var roligt. En del hittade sina jättefort och en del fick leta länge för att hitta exakt rätt bild.

 • Margaretha Andersson skriver:

  Den går väl alldeles utmärkt att göra även med elever på ”lågstadiet”, kan utvecklas. Jag ska prova.


Läs vår personuppgiftspolicy