Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

The graffiti of Mr Tupaia – film och samtal om barn och vuxna

Om filmen

Mr Tupaia har ett ensamt jobb. Varje dag kommer för att städa på skolan. En dag upptäcker han ett ovanligt klotter inne på flickornas toalett. På ett undanskymt ställe i ett av båsen står: ”Jag vill dö”. Nyzeeländsk kortfilm, ca 14 minuter. Källa: www.ur.se. Filmen ser du här.

Syfte

En film som berör och ger underlag både för muntliga och skriftliga övningar.

Läraren reflekterar

Att ta del av andras livsöden kan varken barn eller vuxna få för mycket av. Filmen är välgjord och inbjuder till bra samtal om många saker.

Metod

Lämpar sig väl för en lektion. Visa filmen. Ställ in texten på engelska (längst upp till höger på filmen). Uppgifterna/frågorna kan besvaras både muntligt och skriftligt, enskilt, parvis eller i mindre grupper. Avsluta att lyfta centrala frågeställningar och tankar i helklass.

Talk about:

 • Talk about the opening scene. Describe it.
 • Talk about the story. What happens?
 • Describe the characters, Mr Tupaia, Lena and the swimming instructor.
 • Put the dialouge in the right order: I want to die-maybe you´re an angel-why-I´ll be happier in heaven-what would you know-maybe I´m god.

Questions:

 • How do you think Lena feels?
 • Why is she sad?
 • What has happened to her?
 • How do you think she feels when Mr Tupaia writes his notes to her?
 • Why do you think Mr T starts to wonder about the grafitti?
 • How would you describe Mr T as a person?
 • What do you think about him?
 • What is on his mind when he´s sitting in the sunset?
 • How come the pool´s empty?
 • What do you think about the swim coach at first?
 • And at the end?
 • Do you think Mr T and Lena ever talk to each other?
 • What will happen in the future (Lena)?
 • Have you ever seen a note like that? If yes, where?
 • What would you do if you saw a note like that?
 • Do your teachers care like Mr T did?

Lgr 11 Förmåga

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Talad engelska och texter från olika medier.

Kunskapskrav 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy