Årskurs 7-9

Bild

Teckna ett ansikte – ditt eget med hjälp av linjer!

Syfte

Att teckna ett ansikte är svårt, särskilt det egna. Med struktur och linjer blir det enklare.

Läraren reflekterar

Strukturen i uppgifterna gör att elevernas resultat blir bättre. Det liknar riktiga ansikten!

Metod och uppgift 1

Gör övningen nedan gemensamt steg för steg.

Uppgift 2

Titta på videon och låt eleverna själva göra ett porträtt steg för steg. Eleverna kan närsomhelst stanna videon eller spola tillbaka om det går för snabbt.

Uppgift 3

Ta ett foto av det egna ansiktet. Dela in ansiktet enligt uppgift 2. Eleverna kan också dela in ansiktet i rutor och sedan överföra delar av ansiktet bit för bit.

Uppgift 1 steg för steg

  • Rita en oval
  • Dra ett streck uppifrån och ned (1)
  • Dra ett vågrätt streck i mitten (2)
  • Dra ett vågrätt streck i mitten av streck nr 2 och hakspetsen (3)
  • Dra ett vågrätt streck mellan streck nr 3 och hakspetsen (4)
  • Skicka dit delerna öron, ögon, näsa, mun

Lgr 11 Förmåga 

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll 

Framställning av berättande och informativa bilder, t ex serier och illustrationer till text.

Kunskapskrav 

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande,varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy