Förskola

Utveckling och lärande

Strumpmemory för de yngsta

Syfte – varför?

Att ge barnen stöd och stimulans i sin motoriska utveckling samt att ställa dem inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

Sekundärt syfte

  • Att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.
  • Att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling.

Tillvägagångssätt – hur?

Vi tog vara på de yngsta barnens intresse för att dra av sig sina strumpor, samt att deras strumpor ofta är färgglada och består av olika mönster. Alla barnen uppmuntras att ta av sig sina strumpor och lägga i en korg. Sedan blandar vi om strumporna. Därefter får de ta upp två strumpor i taget och jämföra om de passade ihop med varandra, leta likheter och skillnader. Ibland ville något av barnen ha tillbaks sin strumpa för att försöka klä på sig den.

Antalet barn kan variera, från 2 och uppåt. Svårighetsgraden på leken blir såklart därefter.

Det viktiga här är att man som pedagog använder och upprepar relevanta begrepp, vilket också kräver att man har goda och medvetna kunskaper om till exempel matematiska benämningar. Man måste också interagera i hög grad med barnen, vara väldigt lyssnande och lyhörd för vad de uttrycker och vad som blir mest meningsfull för dem. Det kan variera från barn till barn och från gång till gång.

Mål ur Lpfö 98/10

  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
  • Att sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Mina/våra reflektioner

Det blir olika från gång till gång när man gör den här ”leken”. Fokus är inte rätt resultat utan att det är lustfyllt, att barnen får möjlighet att klä av sig och på sig strumporna (gärna flera gånger om de vill) samt höra matematiska och andra begrepp upprepade gånger.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy