Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Skriva till filmklipp – gestalta och beskriva detaljer

Syfte

Eleverna får stöd av rörliga bilder för att komma igång med att gestalta, att beskriva detaljer och stämningar.

Läraren reflekterar

Effektivt sätt att se till att alla skriver. Även de som inte brukar skriva så mycket får till det riktigt bra. En rolig ”Att gå vidare-uppgift” där eleverna får gissa på varandras texter medföljer. Alltid kul med lite frågesport!

Metod och instruktion till eleverna

Gör exemplet med Bourne gemensamt med klassen enligt metoden:

  • Se hela klippet en gång. Bestämt tillsammans med eleverna vilka egenskaper, känslor eller tillstånd som ska gestaltas.
  • Starta om klippet och titta ca 15-20 sekunder, pausa!
  • Tänk på scenen utifrån de egenskaper som bestämdes.
  • Skriv en inledning på ca fem-tio meningar.
  • Starta klippet igen och se ca 15-20 sekunder.
  • Skriv några meningar.
  • Upprepa stegen tills klippet (eller lektionen) är slut!

Tänk på att få med detaljer ur scenerna, framförallt var personen gör, tänker och säger. Skriv så utförligt som möjligt (utan att det blir en uppradning av ovidkommande detaljer).

Gå vidare

Bilda smågrupper. Låt eleverna läsa upp sina texter. Därefter får gruppen gissa filmen!

Förslag på filmer

Action: Cops,  Bourne. Komedi: SuneVi hade iallafall tur med vädret.

Exempel på en inledning Bourne (hur systematisk och cool han är)

Jason springer in på den amerikanska ambassaden med polisen hack i häl. Tankarna snurrar runt i huvudet samtidigt som hans blick observerar varje detalj i rummet. Två bevakade utgångar och en trappa upp – bästa flyktvägen. Vakterna i 50-årsåldern, förmodligen arbetat här i 25 år där det aldrig hänt något spännande. Trötta och väntar varje dag på signalen som innebär hemgång. De kommer inte att ta några risker. Två poliser i lokalen, prioritet ett. De slås ut först. En polis avslöjar Jason: – Du i röd väska, stanna! Vakten går med bestämda steg fram mot honom. Metall slår mot metall när vakten sliter fram handfängslet och i instinktivt attackerar Jason. I samma rörelse griper han tag i vaktens pistol och hotar vakterna vid utgångarna. De backar och när de lyfter blicken igen är Jason borta ur deras synfält.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy