Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva med flöde – med hjälp av bilder och gemensamt samtal

Syfte

Att berätta en historia med stöd av bilder och samtal.

Läraren reflekterar

En metod som alltid fungerar. Alla skriver! Att inleda skrivandet med en gemensam pratstund kring en bild är positivt för de som brukar ha svårt att komma igång. De som lätt fantiserar ihop en historia inspirerar övriga!

Metod

Låt eleverna fundera och resonera parvis om bilden, vad kan ha hänt. Låt eleverna berätta sina historier om bilden i helklass. Skriv alla förslag på tavlan i punktform under rubrikerna Huvudpersoner, Konflikt/problem, Lösning, Slut. Det tar ca fem-tio minuter, men det är väl investerad tid. Sätt en timer på 15 minuter. Uppmana barnen att skriva en historia om bilden. De får välja från tavlan eller hitta på något eget. De behöver inte komma fram till ”slutet”. Denna arbetsform gör att flödet blir enormt. Om processen upprepas flera gånger till olika bilder bygger eleverna samtidigt upp en stor idébank som de kan använda vid senare tillfällen.

rädd flicka

Elevexempel

Liza är förtvivlad. Det är hennes födelsedag och hon har fått en hund i present. Men den har sprungit bort. Hela kvarteret hjälps åt att leta efter den. Sent på kvällen hittar hennes mamma valpen. Den natten får hunden sova i Lizas säng.

eller

Liza är skräckslagen. Hon är ensam hemma och hör plötsligt ljud från källaren. Hon ser hur dörren sakta öppnas och fram kliver en främmande man. Liza springer för sitt liv. Hon lyckas ta sig ut och rusar in till grannen som är polis. Polisen Gunnar tröstar Liza och ringer samtidigt till stationen och en patrull rycker ut. Bild ovan: D Sharon Pruitt

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Kunskapskrav

De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy