Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva med flöde – med hjälp av bilder och gemensamt samtal

Syfte

Att berätta en historia (om en bild). Om lektionen upprepas några gånger har eleverna en hel bank med skrividéer som senare kan utvecklas.

Läraren reflekterar

Att inleda skrivpass med gemensamt prat är framgångsrikt, gärna med stöd av bilder. De som har lätt att uttrycka sig fungerar som motor för övriga. Begränsa skrivtiden till ca 15-20 minuter. En metod som alltid fungerar. Alla skriver! Jag har kört den i många år och vet fortfarande inte varför den ofta genererar så mycket text. Kanske är det just den begränsade tiden som ”pressar” fram en historia.

Metod

Låt eleverna berätta sina historier om bilden. Skriv alla förslag på tavlan i punktform under rubrikernaHuvudpersoner, Konflikt/problem, Lösning, Slut. Det tar ca fem-tio minuter, men det är väl investerad tid. Sätt en timer på 15 minuter. Uppmana barnen att skriva en historia om bilden. De får välja från tavlan eller hitta på något eget. De behöver inte komma fram till slutet. Denna arbetsform gör att flödet blir enormt. Om processen upprepas flera gånger till olika bilder bygger eleverna samtidigt upp en stor idébank som de kan använda vid senare tillfällen.

Elevexempel till bilden 

Foto: Agencia Brasil
Adams fru är gravid och har ringt flera gånger. Hon ska föda! Adam tycker gasen i botten, men blir stoppad av polisen. Adam förklarar och polisen förstår problemet. Polisen eskorterar Adam hem som hämtar frun och åker till sjukhuset. De får en son!

eller

Steven frågar polismannen efter vägen till banken. I baksätet sitter en bankrånare som hotat Steven. Steven och bankrånaren åker till banken. Rånet genomförs och samtidigt lyckas Steven smita. Steven kan senare identifiera rånaren som fångas. Steven blir hjälte och hamnar på tidningarnas förstasidor.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Kunskapskrav 

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samtgod språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy