Årskurs 7-9

Slöjd

Föregående tips Nästa tips

Skjutmåttet – att mäta olika saker

Syfte

Att bekanta sig med ett användbart verktyg och dess användningsområden.

Läraren reflekterar

Eleverna lär sig samtidigt som de har roligt!

Metod

Förklara för eleverna vad verktyget används till, t ex inom industrin där det ställs höga krav på precision.

Användningsområden

 1. Mäta yttre diametern på saker
 2. Mäta inre diametern i hål med de korta käftarna
 3. Mäta djupet i hål med hjälp av den skjutbara ”pinnen”

Med hjälp av den rörliga bilden (se bifogad fil) nedan förklaras hur skalan ska avläsas. Därefter kan eleverna prova på verktyget på egen hand i de olika övningarna.

Förslag på lämpliga föremål

 • Kroppsdelar (roligast)
 • Rundstavar
 • Skruvar
 • Muttrar
 • Spikar
 • Brickor

Lgr 11 Förmåga 

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll 

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kunskapskrav 

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
  Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
  Annons: Förskolans nyhetsbrev