Förskola

Språk och kommunikation förskoleklass

Sångsamling med QR-koder

Syfte – varför?

Att stimulera och utmana barnens språk- och kommunikationsutveckling så att de upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, genom att fånga deras intresse för musik, dans och rörelse.

Sekundärt syfte

  • Att stimulera och utmana barnens intresse för teknik. Syftet med QR-koder i sångpåsarna är att införa ett spänningsmoment och att få in de digitala verktygen som en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Barnen ska få möjlighet att möta tekniken i flera olika delar av verksamheten, och på många olika sätt.

Tillvägagångssätt – hur?

Genom inspiration från kollegor på förskolans IKT workshop har QR-koder fått ett bredare inslag i verksamheten på förskolan. Lärplattan har mer och mer kommit in på ett naturligt sätt i verksamheten och vi utmanar barnens nyfikenhet och lust att lära, bland annat genom QR-koder. På vår gemensamma sångsamling på yngrebarnsidan hade vi i veckan som gick fyllt en av sångpåsarna med en QR-kod. Det vanliga spänningsmomentet med en koffert med sångpåsar i fångade barnen. När det denna gång kom fram en QR-kod ur en sångpåse för hen som öppnade påsen så var intresset och spänningen på topp bland barnen. Med lite hjälp från oss pedagoger så läste hen av QR-koden med lärplattan som också låg i kofferten. Fram kom en bild på en båt och en röst som sa: ”En liten båt blir ofta våt..” Det fångade barnens intresse. Det var ett lustfyllt sätt att utmana och utvidga lärandet på.

Klicka på bilden med QR-koden så kommer du till sånglänken.

Mål ur Lpfö 98/10 – vad?

  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Mina/våra reflektioner

Lärplattan ger många möjligheter till det för både barn och pedagoger på förskolan och genom att ha workshops så får vi en mötesplats för att dela med oss av det vi provat på själva och det vi vill lära oss mer om. Vi lär av och med varandra. För att kunna använda QR-koder på ett naturligt sätt i vår verksamhet har dessa varit ett inslag på personalmöten, föräldramöten och på workshops. Viktigt att även de vuxna på förskolan känner sig trygga med dem.

Hur gör man egna QR-koder?

Här kan du läsa om hur man gör egna QR-koder http://www.skapaqrkod.se/

 

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy