Förskola

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Samtalsunderlag förskola-förskoleklass

När vi i vårt skol-/förskoleområde skulle utveckla arbetet kring barnens övergång från förskola till förskoleklass började vi med att respektive arbetslag fick sätta sig in i båda läroplanernas formuleringar kring samverkan. Pedagogerna själva inventerade verksamhetens nuläge, hur ser samverkan ut idag? Därefter hade de ”brainstorm” utifrån frågan hur man skulle kunna vidareutveckla samverkansformerna för att främja barns utveckling och lärande.

Pedagogernas svar sammanställdes och utifrån dessa formulerades nya delmål för samverkan.

Jag bifogar även Skolverkets stödmaterial när det gäller övergångar inom och mellan skolor och skolformer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy