Årskurs 4-6

Matematik

Riddare och borgar

Syfte

Att träna eleverna på geometriska begrepp som area och omkrets.

Läraren reflekterar

Ett spel som går att variera på många olika sätt. Därför går det att spela många gånger utan att det blir tråkigt. Eleverna tränar dessutom på olika saker flera gånger.

Spelbrickor

Spelbrickor

Regler Omkrets

Regler Area

Speltabell

Att räkna poäng

Lgr 11 Förmåga

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Kommentarer

  • Mona Wenner skriver:

    Tycker att uppgiften verkar spännande. Problemet är bara att det går inte att hitta speltabellen på mattenauterna.se då den sidan inte längre finns eller är ur funktion. Går det att få tag på den på något annat sätt?

    Med vänlig hälsning Mona

    • Kontaktat Martin och enligt honom ska allt han har gjort finnas med i tipset. Kan det vara så att spelplanen bara är rutigt papper och att deltagaren bestämmer hur spelplanen ska se ut?


Läs vår personuppgiftspolicy