Förskoleklass

Ämnesövergripande

Projektet ”Jag vill visa dig…”

Bakgrund

Projektet startade redan förra läsåret, med fyraåringarna i förskolan. Projektet kan ses som ett sätt för barn att mötas med kameran som arbetsverktyg och bilden som det gemensamma språket. Det blir också en möjlighet för pedagogerna att få syn på verksamheten utifrån ett, för dem annorlunda men, väldigt viktigt perspektiv. Det projektvarv vi nu genomför i förskoleklassen har ett extra fokus på mötet mellan de sex olika förskoleklasserna som finns i vårt skolområde, ett stort och ganska segregerat skolområde. Projektet kan på så vis bli ett sätt för barn att mötas som kanske inte annars möts.

Syfte – varför?

Under läsåret 2014-2015 deltar alla barn som går i förskoleklass på södra skolområdets kommunala skolor i fotoprojektet ”Jag vill visa dig”.Projektet syftar till att skapa möten mellan eleverna i områdets olika förskoleklasser, där kameran är verktyget vi arbetar med och bilden det gemensamma språket.

Genomförande – hur?

Uppstart

 1. Vi började med en workshop för samtliga pedagoger för att ge dem möjlighet att ”erövra” digitalkamerorna.
 2. Barnen fick packa upp digitalkamerorna ur kartongerna, sätta i batterierna och börja fotografera.
 3. Vi började direkt med en färgjakt. Barnen var snabba och entusiastiska därför gick vi raskt över till nästa utmaning, fotografera något pyttelitet.
 4. Dags att stanna upp och reflektera över bilderna. Det är en utmaning att titta på bilder. Vad är det som blir intressant att titta på.

Projekt i projektet

 • Några av barnen i projektet fick frågan: Vad vill du visa i din förskoleklass? De svarade: Vi skall göra en film som visar hur man leker! Därefter började de på eget initiativ bygga en lekscen. Leken framför kameran pågick oavbrutet i 28 minuter, fulla av improvisation och dialog.
 • På jakt efter den perfekta formen – Vi letar former med kamerans hjälp.
 • Besökare och värd – utbyte mellan två av projektets skolor där eleverna får dokumentera besöken hos varandra. Delprojektet inleddes med några snabbfrågor: ”Vad tror ni kommer att hända? Vad är ni nyfikna på?” Väl på plats fick grupperna träffas och värma upp med en skattjakt: ”Hitta fem blåa saker” som de fotograferade. Projektet pågår fortfarande. Hittills har jag sett:  Barn som provar varandras miljö. Barn som frågar varandra och barn som berättar. Barn som tränar på varandras namn. Barn som nu vet vägen man skall gå för att enkelt kunna mötas igen. Barn som talar om för sina pedagoger att de vill gå igen, för att de tycker det är väldigt roligt och inte alls långt att gå.

Lärarens reflektioner

Ständiga samtal förs kring bildestetik, bildetik och fotografiets möjlighet att fungera som ett språk som alla kan förstå, oavsett modersmål. Vi arbetar även med kartan som ett sätt att få syn på varandra, var skolorna finns och var eleverna bor, detta för att ge en bild av att vi finns i varandras närhet i ett tillsammans.
Projektet kommer att avslutas under våren med utställningar där eleverna själva är delaktiga i förmedlandet av sitt gemensamma arbete, t ex filmer, bildcollage eller andra berättelser.

Kopplingar till Lgr 11 – vad?

 • Kap 1, sid 9: ”Skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna skall få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra. Skolan skall därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entrepenörskap.
 • Kap 2.2 sid 13:
  ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan
  – lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  – kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  – använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”

Följ projektet på: http://jagvillvisadig.blogspot.se

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy