Årskurs 7-9

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Pecha Kucha

Syfte

Eleverna väljer ett ämne att berätta om och gör en presentation där de lägger in 20 passande bilder till det ämne de ska tala om. Eleverna blir ombedda att ta hänsyn till presentationens början och slut där de ska presentera sig själva och ämnet i början samt sammanfatta det de talat om i slutet av presentationen.

Läraren berättar om Pecha Kucha

Pecha Kucha är en japansk presentationsformat som innehåller 20 bilder som visas i 20 sekunder vardera. Det japanska uttrycket är onomatopoetiskt och betyder ungefär ”snick-snack”. Pecha Kucha kan användas i samtliga ämnen då läraren, om den vill, kan begränsa val av ämne för eleverna.

Metod

Här har eleverna möjlighet att arbeta enskilt, i par och i grupp.  Bifogat finns en presentation för läraren som kan användas för en grundlig genomgång av Pecha Kucha. Annars – en presentation som eleverna kan se för att få lite inspiration och för att konkretisera hur det kan gå till:

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan  eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy