Årskurs 1-3

SO

Min tidslinje

Syfte

Eleverna får lära sig vad en tidslinje är och man kan fortsätta diskutera kring tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Läraren reflekterar

Det här är en trevlig uppgift, som jag använt mig av i många klasser. Eleven kan med skriva in några händelser från sitt liv och klistra in ett par foton. En kort muntlig presentation av tidslinjen kan också ingå om det passar. De muntliga presentationerna i helklass eller mindre grupper ger eleverna olika perspektiv på sina egna och andras identiteter kring ett vardagsnära ämne. Samtidigt blir det en bra övning i att tala inför grupp med enkla meningar och bilder som stöd.

Uppgiften – Min egen tidslinje

Du ska göra en egen tidslinje, där några saker som skett i ditt liv finns med i ord och bild under en vecka, månad eller en längre period i ditt liv. Skriv gärna in ord eller meningar under eller ovanför tidslinjen. Det behöver inte vara många händelser. Infoga foton eller rita bilder till utvalda tidpunkter. Läraren och/eller eleven väljer den tidslinje som passar för ändamålet.

Lämpliga ämnen

En brasklapp är att undvika ämnen där olika socioekonomiska skillnader kan framträda eller där andra känsliga och integritetskränkande uppgifter riskerar att beröras. Lärarens lyhördhet är förstås viktig. Här kommer några tips eleven kan skriva om:

 • Något roligt, intressant eller annorlunda jag sett på TV eller Internet.
 • Ett dataspel jag spelat.
 • När jag testade en ny sport, hade träning eller match.
 • Något jag gjorde utomhus.
 • Det roligaste vi gjorde i skolan.
 • När jag gjorde något roligt.
 • Det jag tycker om.
 • En bok jag har läst.

LGR 11 Förmåga

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
  Annons: Förskolans nyhetsbrev