Årskurs 1-3

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Memory – The body

Memory spel i skolan - The body

Syfte

Eleverna tränar på kroppsdelarna under lekfulla former.

Läraren reflekterar

Aktiviteter där eleverna leker eller spelar brukar vara uppskattade. Likaså när eleverna får röra sig. Två enklar övningar medföljer som går att göra om igen, igen och igen. Dessutom är det lätt att blanda medföljande ”kort” och göra både spelet och klassrumsaktiviteten mer omfattande (när eleverna har lärt sig alla ord).

Metod

Introducera orden om kroppen – en samling i taget. Rita bilder på tavlan och skriv orden. Eleverna kan rita och skriva i en särskild ordbok (för engelska). Säg orden upprepade gånger och låt eleverna härma i talkör. Kopiera upp medföljande kort och plasta in. Spela antingen Memory eller genomför aktiviteten fråga-fråga-byt. Gör så här:

  1. Varje elev får ett kort (antingen ett bildkort eller ett ordkort)
  2. Eleverna går omkring i klassrummet och möter varandra parvis
  3. Elev 1 visar sitt kort och då ska elev 2 säga rätt ord (engelska – till ett bildkort) och (svenska – till ett ordkort)
  4. Elev 2 gör likadant
  5. Om båda har rätt byter eleverna kort med varandra, annars inte (sen går de vidare till nästa klasskamrat)
  6. När eleven har fått tillbaka sitt inledningskort sätter sig eleven ned på golvet. När alla sitter ned är aktiviteten slut!

Du kan lätt göra egna memorykort i en vanlig ordbehandlare (Word, Pages eller Google dokument). Enklast att infoga bilderna och orden i en tabell. Bilderna är hämtade från Dart – kommunikationsstöd (gratis resurs).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy