Årskurs 7-9

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Ljudnivåer – visualisera samtalstonen

Syfte och tipset i korthet

Ljudkort att ha i klassrummet. Läraren bestämmer en rimlig ljudnivå för just det arbete som pågår i klassrummet. Markera ljudnivån, till exempel med en klädnypa, så att det blir tydligt för eleverna.

Mina tankar om ljudkortens funktion

Att visualisera elevernas ljudnivå gör att det såklart blir tydligt vad som förväntas, men det sker även en förskjutning från att lyda läraren till att faktiskt eleverna själva tar ansvar för att anpassa ljudnivån utifrån vad uppgiften kräver. Traditionellt är skolan präglad av lydnadskultur där mycket energi läggs på vad vi inte vill ha, till exempel rörigt i klassrummet eller pratigt. Ansvaret lämnas över till läraren att bestämma och värdera vad som är lämpligt och olämpligt eller bra och dåligt. I förlängningen riskerar en sådan kultur att leda till att eleverna slutar ta ansvar: Du bestämmer ju allting så jag kan inte rå för att jag inte har lärt mig något.

I en ansvarskultur utgår man ifrån att eleven vill och kan ta ansvar, till exempel genom att anpassa ljudnivån så att omgivningen inte blir störd. Jag väljer att viska till min kompis för att jag vill höra hur hon tänker så att jag kan lära mig det här.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy