Årskurs 1-3

Övergripande mål och riktlinjer

Lässtrategier – i alla ämnen

Det är inte enbart läraren i språk som behöver tänka på olika läs- och skrivstrategier. Alla lärare behöver undervisa om olika texters uppbyggnad och innehåll, samt träna på strategier för att skapa förförståelse och att komma ihåg vad texten handlar. Detta gäller alla texter i alla ämnen.

Om lässtrategier Introduktion till fem olika ”läsfixare”
En läsande klass Texter och handledning år 1-6
Lässtrategier, Sätraskolan, Stockholm SVT Nyheter 2 min 38 sek

Förslag på uppgifter i ämnesgrupper

  • Samlas i ämnesgrupper. Titta på inslaget ovan. Berätta hur du gör i din undervisning. Ta del av andras erfarenheter. Diskutera för- och nackdelar.
  • Försök att identifiera typiska inslag i ämnestexterna, både till form, språk och innehåll. Hur går det att synliggöra detta för eleverna?
  • Hur arbetar lärare och eleverna med minnesanteckningar? Lyft goda exempel.
  • Till nästa träff ska var och en ha med sig ett exempel hur en text använts i undervisningen. Vilket blev resultatet? Hur kan lektionen utvecklas? Kollegiet kommer med förslag.
  • I ämnesgruppen kan ett gemensamt ämnesområde planeras. Bestäm hur och när ni ska använda läsfixarna i de olika texterna. Genomför och utvärdera. Avsluta med att analysera och vidareutveckla ämnesområdet.

Att jobba vidare

På Facebook finns en grupp som heter Lärmoduler för kollegialt lärande. Där har Åsa Söderström publicerat en omfattande modul om läsförståelsestrategier. Ladda ned den här (inloggning på Facebook krävs).

Lgr 11 – Kapitel 2.2 Kunskaper

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Vill du bidra med tips om ämnet, t ex länkar till artiklar, rapporter, videoklipp eller blogginlägg, maila till info@lektionsbanken.se eller kommentera i fältet nedan.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy