Förskoleklass

Normer och värden

Kompistema

Syfte – varför?

Att sätta igång samtal om kamratskap.

Att väcka tankar hos eleverna om hur en bra kompis ska vara och om man själv är en bra kompis. Att skapa förståelse betydelsen av hur man behandlar andra.

Genomförande – hur?

  1. Titta på filmen Värsta bästa vänner och samtala om vad man har sett. Befäst elevernas tankar i olika slags arbeten, enskilt eller i grupp, exempelvis genom att rita hur man kan göra om man blir arg.
  2. Kompisboken – varje elev får en A5-bok där kompisarna ska skriva och rita positivt i varandras böcker ). Kompisboken ska dels få varje elev att tänka positivt om andra, dels bidra till att den som får tillbaks sin bok känner sig stärkt av att se vad kompisarna tycker att man är bra på.
  3. Hemlig kompis – under en rast/dag/vecka ha en kompis som man tänker på och månar extra mycket om.
  4. Göra arbetsgrupper och konstellationer med pedagogiskt syfte, exempelvis para ihop nya kompisar som ”gåkompisar”, d v s medvetet para ihop kompisar som behöver knyta kontakter.

Kopplingar till LGR 11 – vad?

  • Skolas mål är att varje elev ska respektera andra människors egenvärde.
  • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
  • Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

 

 

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy