Årskurs 1-3

Övergripande mål och riktlinjer

Utveckla ledarskapet i klassrummet

Ledarskapet i klassrummet och hur läraren arbetar med de didaktiska frågorna är kanske den viktigaste kompetensen att utveckla. Använd filmerna som utgångspunkt för diskussioner i kollegiet.

Den muntliga relationen UR 28:33 min
Lärarens undervisningsansvar UR 28:31 min
Dialogen i klassrummet UR 28:33 min
Lära för livet UR 28:09 min

Diskutera i kollegiet Pedagogens retorik (omfattande lärarhandledning med uppgifter och diskussionsfrågor).

Utveckla ledarskapet med lektionsobservationer

Viktigt att fundera på vad som ska observeras, läraren eller eleverna?

Om observation Gun-Britt Scherp och Hans-Åke Scherp, Karlstads universitet
Observationsformulär – elevers lärmiljö
Lektionsobservationer (PDF-fil) Skolinspektionens observationsmall (gäller läraren)

Lgr 11 – Kapitel 2.8 Rektorns ansvar

Rektorn har ett särskilt ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.

Vill du bidra med tips om ämnet, t ex länkar till artiklar, rapporter, videoklipp eller blogginlägg, maila till info@lektionsbanken.se eller kommentera i fältet nedan.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy