Årskurs 7-9

Tyska

Jämföra Tyskland och Sverige

Syfte

Eleven har har läst texter, sett filmer, hört nyhetsprogram och på andra sätt mött Tyskland och de övriga tyskspråkiga länderna. I en uppgift får eleven använda sina tidigare kunskaper, en lämplig faktabok för ungdomar om Tyskland och egna erfarenheter från Sverige för att skriva en jämförande text på tyska. “Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper”.

Läraren reflekterar

Kunskap om de tyskspråkiga länderna finns invävt i det mesta vi gör i tyskundervisningen så när vi gör den här uppgiften har eleverna ofta redan en god förkunskap om ämnet. Kunskapskravet är tydligt i att det inte räcker att enbart ha faktakunskaper utan vi behöver använda fakta när vi jämför med egna erfarenheter. Just själva jämförelsen är den delen som eleverna brukar tycka är roligast (“Va?! Får man göra så när man är så gammal?” “Vadå? Måste de välja till gymnasiet när de är så små?”) Därmed inte sagt att det är enkelt. Själva processen att JÄMFÖRA behöver struktur och stöd för att bli bra.

Metod

Vi börjar med att välja ett område som vi har arbetat med tidigare tillsammans (till exempel hur en högtid firas), fyller i det vi vet i tabellen och skriver ihop en gemensam text med hjälp av de jämförande sambandsorden. När vi har en modell för hur arbetet ska gå till inleder eleverna det egna arbetet. Eleven väljer minst tre områden som hen vill jämföra. Eleven fyller i stödstrukturen med fakta från boken gällande Tyskland. Fyll på med det som gäller Sverige. Här räcker det i många fall att utgå från “egna erfarenheter och kunskap”, som det står i syftestexten. När eleverna skriver använder de sambandsorden (se bifogad PDF längst ned) för att lyfta fram likheter och skillnader.

Efter första lektionen arbetar eleverna i par. De beskriver hur långt i processen de har kommit och vad deras nästa steg är. När första utkastet är färdigt får de respons av mig innan de bearbetar texten.

Planering och genomförande – för eleven

Skapa en enkel tabell som ger dig stöd i ditt skrivande:

Använd denna text: Tatsachen über Deutschland – en bok med fakta om Tyskland

LGR 11 Förmåga

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy