Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Hur högt får en flicka flyga?

Syfte

Mina elever upplever att det är svårt att hitta vändpunkter i noveller. Vi läser en kortare text och analyserar både form och innehåll.

Läraren reflekterar om novellen

Uppgiften utgår från Liza Marklunds novell Hur högt får en flicka flyga?, vilken finns på Aftonbladet (men under rubriken Ta fast tjuven!). Novellen finns också tryckt i Färdlektyr 2005 och då med titeln Hur högt får en flicka flyga?. Till denna novell har jag tagit fram ett antal frågor. En av frågorna rör just novellens vändpunkt. Du kan välja att använda alla eller utvalda delar av frågorna. Det beror ju lite grand på vad syftet med läsningen är. Några elever tycker till om novellen:

”Det var en intressant text, lite annorlunda. Först var den verklig, sen overklig. Ett hål öppnade sig i marken och tjejen föll ner. Man kanske ska se det symboliskt.”
”Den var bra men väldigt konstig. Hur kunde marken öppna sig?”

Metod

Läs texten gemensamt, som högläsning, par- och gruppläsning, eller individuellt. Svara på frågorna enskilt och i par, muntligt och/eller skriftlig. Resonera om svaren i mindre grupper och i helklass. Använd EPA och varva läsa, tänka, tala och skriva.

Frågor

 1. Vad tyckte du om texten? Beskriv din läsupplevelse.
 2. Vad handlar novellen om? Sammanfatta handlingen.
 3. Var utspelar sig handlingen? Hur vet du det? Ge exempel från novellen.
 4. När utspelar sig handlingen? Ge exempel från novellen.
 5. Vilka karaktärer finns i novellen? Hur beskrivs de? Vad får du veta om dem?
 6. En novell kan inledas på olika sätt. Den kan exempelvis inledas
  a) in media res, alltså mitt i handlingen,
  b) kronologiskt, alltså börjar med dag 1, sen gå vidare till dag 2, och så vidare,
  c) med slutet.
  Hur inleds denna novell? Förklara och ge exempel från texten.
 7. Vilken är novellens vändpunkt, peripeti? Förklara hur du tänker.
 8. Novellens titel är Hur högt får en flicka flyga?. Varför tror du att novellen har fått denna titel?
 9. Vilka frågor och samhällsproblem tar Liza Marklund upp? Hur gör hon det? Förklara och ge exempel från novellen.
 10. Vilket budskap tror du att författaren vill förmedla?

LGR 11 Förmåga 

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Kunskapskrav 

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy