Förskola

Ämnesövergripande

Hållbara lådan

Bakgrund

”Hållbara lådan” är ett koncept som skapats och utvecklats Infjärdens förskolor, inom ramen för projektet ”Smart & förnybart”. Konceptet bygger på att varje förskola utrustats med en låda fylld av material som ska stimulera barnen till att upptäcka, intressera sig för och undersöka fenomen som går att koppla till hållbar utveckling framför allt med fokus på naturvetenskap och teknik. Konceptet går att utveckla och utvidga så att innehållet i lådan går att koppla till samtliga delar som ryms inom begreppet hållbar utveckling (se bild från ”Den globala skolan”).

Syfte – varför?

Att ställa barnen inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper samt att stimulera och utmana barnen i sitt intresse för naturvetenskap och teknik.

Tillvägagångssätt – hur?

Vi har köpt in lådor till varje avdelning som fyllts med material som ska uppmuntra och stimulera till utforskande hos barnen samt väcka frågor om naturvetenskapliga fenomen. Materialet i lådorna uppdateras, förändras och utvecklas varje år. Alla avdelningar får samma material men får använda det utifrån den nyfikenhet det väcker hos barnen. Det är intressant att se vilka olika vägar undersökandet tar.

År ett fylldes lådan med bland annat:

 • en regnmätare
 • en torso
 • en våg (med hinkar)
 • en bordsfläkt
 • en glasburk för kretslopp
 • ett usb-mikroskop (idag används istället en app så att iPads kan användas som mikroskop, Magnify HD)
 • mått och behållare i olika storlekar
 • ett stetoskop

År två kompletterades lådan med bland annat:

 • ett tidtagarur
 • en solcellsdriven blomma
 • ytterligare en våg (med ”fat” istället för hinkar)
 • ballongpumpar (som komplement till bordsfläkten, för att skapa variation i undersökandet av till exempel luft)
 • ytterligare en regnmätare (blir det lika mycket regn i båda ifall man exempelvis placerar dem på olika ställen)
 • ett tidtagarur
 • en hästskomagnet, greppvänlig för de yngsta
 • ett förstoringsglas (ungefär i ett A4:pappersformat, greppvänligt och av plast så att det är lätt att hålla för de yngsta)
 • En dynamoficklampa

Mål från Lpfö 98/10 – vad?

I och med att materialet finns på elva avdelningar blir det väldigt olika vilka läroplansmål som blivit vägledande för arbetet. Den gemensamma nämnaren har varit att vi använder oss av samma mål som utgångspunkt, men sedan ökar variationen beroende på vilken nyfikenhet och vilka intressen som väcks i respektive barngruppen. Följande mål är gemensam utgångspunkt:

 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

 

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy