Förskola

Ämnesövergripande

Hållbara klossar

Bakgrund

Vi strävar efter att öka vår medvetenhet om det material som används i vår verksamhet och vill att det ska vara hållbart ur flera aspekter. Vi vill bidra till en hållbar miljöutveckling, bli mer varsamma och sparsamma om det vi använder i vår verksamhet och närmiljö. Kvaliteten på materialet kan vara viktigt ur miljöhänseende, men även utifrån estetiska aspekter. Det här materialet går att beställa från lokala snickeriet eller tillverka själv. Det beräknas ha en livslängd på 20-30 år.

Syfte – varför?

Att stimulera och utmana barnen i sin matematiska utveckling samt erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande.

Tillvägagångssätt – hur?

Till alla våra förskolor har vi köpt in en större mängd träklossar. När denna mängd klossar kom, så var barnen med på hela resan. De var med och sorterade. Vi presenterade olika material som ett tillägg, där barnen var med och beslutade vilka av dessa material man ville komplettera klossarna med. Det handlar om totalt ca 1 100 klossar i olika längder:

 • 5 cm
 • 10 cm
 • 20 cm
 • 50 cm
 • 1 m

Klossarna har en bredd på 5 cm och en höjd på 2,5 cm. Materialet är björk med fasade kanter, vilket gör att de inte är vassa. Denna klassuppsättning har utvecklats av Arne Trageton, en norsk pedagog och lärarutbildare som i många år har forskat kring barns konstruktionslek. Den stora kvantiteten klossar är avgörande för möjligheterna till formvariation, menar Trageton.

Barnen kommer via klossarna i kontakt med matematiska begrepp som geometri, mätning och antalsberäkning på det sätt som är naturligt för barnen, genom lek. Barnen prövar och utvecklar olika byggnadstekniska och arkitektoniska lösningar för att leken kräver det. Sedan leder konstruktionerna ofta i sin tur leken vidare.

Måtten på klossarna gör att de är kompatibla med varandra och att det ger nya upptäckter som ekvivalens i de olika längderna. Flera av våra förskolor har skapat ett helt rum för ändamålet, där man inte ”städar” dagligen. Barnen sorterar på fredagar istället för städ. Leken blir ostörd och kan få fortsätta i flera dagar.

Materialet är ostrukturerat vilket gör att fantasin och kreativiteten får fritt spelrum. Det är dessutom könsneutralt vilket gör rummet välkomnande för alla barn.

Mål ur Lpfö 98/10 – vad?

 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära.
 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Centralt innehåll i Lgr 11 – vad?

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse.

Kommentarer

 • Kristina Molander Milde skriver:

  Spännande!

 • Miriam skriver:

  Vad kostar en uppsättning?

 • Madeleine Edenberg skriver:

  Bra

 • Tessan skriver:

  Underbart material! Hur många är rimliga att ha av varje längd?? Tack för inspiration!

  • Annika Karlsson skriver:

   Hej Tessan!
   Arne Trageton föreslår antal klossar i de olika storlekarna i sin bok, Lek med material. Konstruktionslek och barns utveckling.
   200 st 5-centimetersklossar
   500 st 10-centimetersklossar
   200 st 20-centimetersklossar
   Vi gjorde ett tillägg på 50 st 1-meters klossar. Dessa räckte till tre avdelningar. De yngsta barnen använder 5, 10 och 20 cm klossar. De äldsta använde 1-meters klossarna, som förövrigt har den största mängden klossar ca. 600st. Vänligen Annika

  • Det är nog bara att prova sig fram och göra fler om någon längd tar slut 😉 Titta på bilderna så får du en ungefärligt uppfattning.

 • Anna Eriksson skriver:

  Hejsan, vi letar efter stora, giftfria klossar. Allt i de vanligaste katalogerna är så litet. Har ni något tips på vart man hittar sådana som ni köpt in?

  • Annika Karlsson skriver:

   Hej Anna!
   Tragetonklossar produceras av Telleby verkstäder i Järna, strax söder om Stockholm. Hemsidans adress är http://tellebyverkstader.se Under fliken kontaktuppgifter hittas Jörg Hermes som ansvarar för snickeriet och tillverkning av klossarna. De är väldigt noggranna, hög kvalité och i förhållande till det även bra pris. Lång livslängd på ett material. Hållbar utveckling skulle man kunna säga.

  • Jag skulle nog vända mig till en lokal handlare som kapar upp och fixar de klossar ni önskar. Med hyvlat virke och de fina sågar som vanligtvis finns på brädgårdarna blir klossarna ”stickfria” och behöver inte efterbehandlas.

 • Margaretha Liljequist skriver:

  Toppenbra att få matematiken sammanställt i syfte, varför, metod, innehåll. Vill bara tillägga att det för mig är en bekräftelse på alla år vi har arbetat med matematik sedan jag gick min utbildning på sent 80-tal. Det är synd bara att det inte alltid var självklart att få med arbetskamrater i arbetsätt och metoder. Det blir tungt.


Läs vår personuppgiftspolicy