Årskurs 1-3

Matematik

Fyra i rad och addition

Syfte

Träna på addition i talområdet 1-12.

Läraren reflekterar

Spel är roligt! I detta spel är det inte bara turen som spelar in, ett visst strategiskt tänkande finns också med.

Metod

Introducera spelet först genom att spela ”fyra i rad”. Visa på tavlan hur det fungerar. Eleverna kan därefter spela parvis (med kryss och cirklar) på rutigt papper. Sedan kan eleverna börja spela med tärningar. Spelplan finns som PDF längst ned.

Sara Sundqvist

LGR 11 Förmåga

Välj och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning.

Kunskapskrav

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy