Årskurs 1-3

Övergripande mål och riktlinjer

Formativ bedömning

Formativ bedömning handlar lika mycket om läraren som eleven. Läraren ska synliggöra lärandet, var eleven befinner sig och hur hen kan komma vidare. Läraren ska dessutom anpassa (formera) undervisningen så att eleven ges förutsättningar att lyckas med detta.

Introduktion – Film från Skolverket 5:01 min

Summativ och formativ bedömning – Christian Lundahl 6:21 min

Fördjupad läsning

Formativ bedömning har effekt Torulf Palm, universitetslektor, Umeå universitet.
Formativ bedömning – en översikt Agneta Grönlund, Duveholmsgymnasiet, Katrineholm.

Lgr 11 – Kapitel 2.7 Bedömning och betyg

Skolans mål är att varje elev:

  • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Vill du bidra med tips om ämnet, t ex länkar till artiklar, rapporter, videoklipp eller blogginlägg, maila till info@lektionsbanken.se eller kommentera i fältet nedan.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy