Årskurs 7-9

Engelska

Euthanasia

Syfte

Att låta eleverna reflektera över olika livsvillkor och samhällsfrågor, mer specifikt över möjligheten till aktiv dödshjälp som bland annat finns i Oregon, USA.

Läraren reflekterar

Det här är ett arbetsområde som engagerar eleverna. Det är också slutpunkten för arbetet med kapitlet Life and death som finns i läromedlet Wings black, men det går att använda upplägget fristående. För en del elever är det första gången de kommer i kontakt med begreppet aktiv dödshjälp, även på svenska. Arbetet kan avslutas i dur genom att eleverna får skapa och berätta om sina Bucket lists med sina drömmar för framtiden. Vad vill jag göra med mitt liv? Ett upplägg finns här

Metod och upplägg

Vi börjar med begreppet Euthanasia. Någon som har hört det förut, vet vad det betyder? Annars förklarar jag på engelska och frågar om någon vet vad uttrycket betyder på svenska.

Vad är skillnaden mellan active och passive euthanasia? Om du har Wings black finns texten på sidorna 90 – 91. Annars finns det många texter på Internet, här från BBC. Eleverna väljer själva om de vill lyssna med eller utan texten framför sig. Vi går igenom skillnaden tillsammans. Sedan närläser vi texten tillsammans, där jag stannar upp och pratar om olika begrepp som kan behöva förklaras.

Eleverna får diskutera frågor (till Wings-texten) i grupper:

 • Why is active euthanasia not allowed in Sweden?
 • How close to death should a person be to qualify for euthanasia?
 • Should people be allowed to decide when life is no longer worth living? Why?
 • Is there a difference between committing suicide and active euthanasia? Why?

Textmöten

I januari 2014 diagnostiserades 29 – åriga Brittany Maynard med en obotlig hjärntumör. Hon flyttade till Oregon (som är den delstat i USA som tillämpar The death with dignity act) och valde att avsluta sitt eget liv i november 2014.  Förklara följande, innan filmen: Terminal brain cancer, olika lagar i olika delstater, Death with Dignity Act, unbearably painful, seizures

Första filmen är från 6 oktober, 2014 (6:30)

Kortskriv i fem minuter: Vad tänker du? Läs upp texterna i fyrgrupper, bara lyssna utan att kommentera.

Andra filmen är från 29 oktober, 2014 (6:00)

Brittany valde att avsluta sitt liv 1 november, 2014

Diskutera i samtalsgrupperna:

 • Can you understand her choice? What if she was your mom, sister, friend?
 • Should that choice be given to Swedes?
 • What are the pros with active euthanasia?
 • What are the cons with active euthanasia?

Avslutande uppgift

We have now read and talked about the text Euthanasia. We have also watched the films about Britanny Maynard.

 • What are your thoughts about active euthanasia? It is possible and legal in Oregon but not in Sweden.
 • What are the pros and cons?
 • How do you reason in this matter?
 • Are there other perspectives? People with a different opinion than yours, how do they reason?

Write about 300 words. Let me in inside your head, reason with yourself. Show me your thinking but don’t strive to convince me.

LGR 11 förmåga

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Talad engelska och texter från olika medier.
Talad engelska med viss regional och social färgning.
Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Samtal och diskussioner samt argumentation.

Kunskapskrav

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kommentarer

 • Carina Dahlberg skriver:

  Jag vill gärna invända mot Stines kommentarer. När jag såg lektionsupplägget tänkte jag direkt att det här är ett ämne som engagerar och berör och på många sätt är perfekt att använda i de äldre årskurserna där de redan är så involverade i livets stora frågor. Jag vill tacka Anna Engström för lektionstipset.

  • Det är ju som med många ämnen och upplägg … det kräver gott omdöme och fingertoppskänsla. I vissa klasser kanske detta ämne och upplägg är direkt olämpligt, medan det passar alldeles utmärkt i andra (med eller utan justeringar). Dessutom spelar det stor roll vem läraren är och vilken relation läraren har till klassen framför sig.

 • Stine ninnesdotter skriver:

  Nej. Jag skulle inte tillåta att barn som kan vara mycket omogna (utvecklingsmässigt en skillnad på 12-vuxen) att diskutera ett ämne som kräver en möjlighet att använda frontalloben på ett någorlunda vuxet sätt. Och att ha det som ett ämne i engelska – där språkkunskaperna kan vara mycket begränsade för några. Och avancerade för andra. Nej. Om jag fick vetskap om att barn jag har i min närhet skulle ha krav på sig att klara detta skulle jag bli fullkomligt rasande. Ska det användas krävs lärare som verkligen vet att barnen kan ta in och bearbeta på en rimligt nivå. Usch.

  • Bra att du lyfter detta. Ämnet är som du säger komplext och känsligt. Det kräver noggranna förberedelser och en insikt, som du är inne på. Men så är det ju med alla ämnen i någon mening där frågorna är ur många olika perspektiv både komplexa och känsliga. Eleverna tar del av många olika ämnen i sin vardag och möter dessa helt oreflekterat, inte helt ovanligt genom människors starka åsikter. Dessa starka åsikter är inte alltid en produkt av ett nyanserat och insiktsfullt tänkande där frågan belyses ur flera olika perspektiv. En bra förberedd lärare kan göra just det i skolan och därmed ge eleverna en rikare bild av frågan. Därmed inte sagt att läraren behöver, eller inte ens ska, tvinga fram en åsikt i termerna bra eller dåligt och rätt eller fel. Det är ju heller ingen som nämnt något om ”krav”. Det är en lektionsidé som läsaren kan använda precis som man själv tycker är lämpligt… eller inte. Ibland kan ju situationer i klassen göra ett område mer eller mindre lämpligt att beröra. Ett sådant här ämne är just ett sådant.


Läs vår personuppgiftspolicy