Förskola

Matematik förskola

Ett matematiskt blöjbyte

Syfte – varför?

Att stimulera och utmana barnen i sin begreppsbildning, genom matematisk kommunikation vid blöjbytet.

Sekundärt syfte

Att stimulera och utmana barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Tillvägagångssätt – hur?

 • När det är dags att byta blöja, berätta för barnet antingen att blöjan ser tung ut eller referera till tiden, nu ska vi byta blöja för sen ska vi gå ut, sova osv.
 • Passa på att räkna allt som går att räkna, trappsteg på stegen eller tiden det tar att hissa upp skötbordet mekaniskt. Räkna strumpor, figurer på blöjan eller kanske på skötrummets mobil om en sådan finns.
 • Ange ordningstal, nu tar vi av första strumpan sedan den andra.
 • Benämn begrepp för läge eller rörelse i rummet, Lägg dig ner och så upp med rumpan. Jag lägger dina kläder här framför, bakom eller bredvid.
 • Prata om vad som hänt under dagen eller det som ska komma.
 • Hur känns blöjan tung eller lätt? Kissat mycket eller lite?
 • Ny blöja, var finns blöjorna? Benämn! Är där många blöjor? Få blöjor?

Vad du som lärare väljer att uppmärksamma och benämna under blöjbytet måste styras av barnet, situationen och de förutsättningar som finns i ert skötrum. Matematiken finns där! Se den uppmärksamma den och kommunicera den tillsammans med barnet.

Mål från Lpfö98/10

 • Att sträva efter att barnet utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Att sträva efter att barnet utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Att sträva efter att barnet tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Att sträva efter att barnet utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 Mina reflektioner

Vardagen är fylld av matematik, och blöjbytet ger en unik situation av en till en tid, ta vara på denna tid! Låt blöjbytet få utrymme. För er som är intresserade av att läsa mer: Blöjbytets matematiska möjligheter – Pedagogisk kommunikation i skötrummet.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy