Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Efterlysning – konsten att beskriva person och föremål med detaljerade beskrivningar

Syfte

Att efterlysa en person fordrar ett visst sorts språk. Den som läser beskrivningen ska snabbt skapa sig en bild av den efterlyste. Meningarna ska vara korta och innehållet i texten detaljrikt. Vaga minnesuppgifter och målande beskrivningar ska utelämnas. Språket ska vara formellt utan att vara högtravande.

Läraren reflekterar

En rolig uppgift som lockar fram elevernas kreativitet! Och, som vanligt, när elevernas arbeten publiceras blir drivkraften en annan. Det blir viktigare att göra sitt bästa.

Metod och instruktion till eleverna

Skriv upp punkterna nedan. Gör därefter en gemensam beskrivning tillsammans med eleverna.

 • Skriv korta meningar som beskriver en detalj i taget.
 • Beskriv exakt! (skriv skostorlek 45 istället för stora skor).
 • Struktur i beskrivningen (t ex en människa, börja med ansiktet uppifrån och ned, därefter överkropp, underkropp och slutligen fötter).
 • Luft mellan meningarna (skriv i punktform).
 • Värderande ord ska undvikas! (ganska, lite, mycket, stor…).
 • Kom ihåg tidpunkter och platser personen varit på.

Arbetsuppgifter till eleverna

 • Efterlys dig själv.
 • Efterlys en kompis.
 • Efterlys en kändis.
 • Efterlys ditt favoritplagg.
 • Efterlys din skolväska.
 • Efterlys din nyckelknippa.
 • Efterlys en förrymd mördare!

Att arbeta vidare

Använd någon av punktlistorna. Skriv en efterlysning i löpande text.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav 

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy