Årskurs 1-3

Övergripande mål och riktlinjer

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen

Metoden, baserad på teorier om både lärande och språk, innebär att läraren initialt leder och modellerar i gemensamma övningar, för att därefter gradvis lämna över taktpinnen till eleverna. Läs mer här:

Cirkelmodellens fyra faser  Kortfattad introduktion.
Cirkelmodellen – en väg till bättre måluppfyllelse
 Exempel från Mariedalsskolan.
Rymden, fåglar, Medeltiden Praktiska exempel (NC för språk-, läs- och skrivutveckling).

Anna Kaya berättar mer om Cirkelmodellen och visar exempel från år 1-3

Lgr 11 – Kapitel 2.2 Kunskaper

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Vill du bidra med tips om ämnet, t ex länkar till artiklar, rapporter, videoklipp eller blogginlägg, maila till info@lektionsbanken.se eller kommentera i fältet nedan.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy