Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Bokens karaktärer twittrar

Syfte

Att leva sig in i karaktärerna och deras situation. Eleverna utvecklar läsförståelse och språklig medvetenhet. Det är kreativt språkskapande… och roligt!

Läraren reflekterar

Den här typen av uppgift är enkel att genomföra och ger förhållandevis mycket. Det är också en uppgiftsform där eleven kan utmana sig själv på sin nivå, utan att det för den skull krävs ytterligare instruktioner. Eleven kan även ta del av kompisarnas texter och inspireras till att förändra och förbättra sin egen korta text.

Tillvägagångssätt – exemplet Torsdagsbarn av Sonya Hartnett

I första kapitlet av Torsdagsbarn drunkar nästan fyraåriga pojken Tin samtidigt som mamman ska föda barn nr fem i ordningen. Pappa Court och storasyster Harper 7 år (bokens berättare) är med när Tin räddar sig själv och griper tag i pappans hand i sista sekunden för att komma upp ur lerjordens slukande hål. Kapitlet slutar med att alla går och…

…. twittrar om upplevelsen! Vad skulle pappan, Harper och Tin själv skriva i en tweet om händelsen? Använd passande #

Eleverna måste fundera på hur karaktären är, i vilket tillstånd den befinner sig i och hur det kommer till uttryck i en kort text. Så här ”twittrade” några elever…. Tweets som eleverna senare får förklara och utveckla för varandra…

PAPPA COURT FLUTE

Hektiskt dag #4barnspappa #life
Kan knappt andas! Jag behövs överallt. Yngsta ungen dör nästan och frugan förlöser #Familjeliv
Jag har precis grävt fram Tin under en förbannad flod bädd. Och nu när Thora säger att det är dags också. #Helsike

HARPER FLUTE, 7 ÅR

Tappade bort min bror som och jag drunknade nästan #Skyldig
Min bror höll på att drunkna #Minpappaärenhjälte
Tappa bort brorsan idag #smart #ojdå

TIN FLUTE, 4 ÅR

dog nestan #Hej
Vattnet var kallt. Men nu är jag hemma igen #Dummavattnet
Jag drunknade nästan i lera. #Dummalera

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Kunskapskrav (åk 9)

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy