Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Att ge och få respons på texter

Syfte

Alltför sällan får elever möjlighet att förbättra sin text och/eller kommentera andras. Ett kvalitativt arbete som förvisso fordrar mer tid, men som oftast ger bra utdelning och eleven utvecklar både sitt eget och klasskompisars skrivande. Stegen och punkterna i listorna kan med fördel anslås i klassrummet.

Läraren reflekterar

Även om det är lite tungt och tidskrävande är det nödvändigt. Resultatet blir så oerhört mycket bättre! Eleverna lär sig av varandra, både när de upptäcker felaktigheter i texten och lyckade formuleringar.

Metod steg 1

Eleverna läser varandras texter och kommenterar texten i grova drag både till form (t ex ordval, meningsbyggnad, grammatik) och innehåll (röd tråd, dramaturgi, inledning, slut):

 1. Det som var bra.
 2. Det som kan bli bättre. Ge konstruktiva idéer gällande:
 • Delar som är felaktiga eller är svåra att förstå.
 • Delar som kan strykas.
 • Förslag på förbättringar ev. nya infallsvinklar.

Steg 2

När eleven har skrivit klar ska följande delar kontrolleras av eleven:

 • Formalia (stor bokstav och punkt, stavning, verbformer).
 • Ordval (går det att byta ut ord/meningar till uttryck som säger mer).
 • Upprepningar (byt ut mot synonymer).
 • Gestaltningar (är de tillräckligt utvecklade).
 • Inledningen (griper den tag i läsaren).
 • Röd tråd (hänger alla händelser ihop).
 • Avslutning (är slutet rimligt, hänger något i luften)
 • Helhet (känns texten trovärdig, är det förutsägbart)

Steg 3

Texten går tillbaka till kompisen som kommenterar punkterna ovan och kommer med konstruktiv kritik. Författaren gör korrigeringar och lämnar in texten för publicering.

Sammanställ responsen i en tabell

Det blir enklare för eleverna att ge konstruktiv kritik om de har några punkter att utgå ifrån:

 • Formalia
 • Ordval
 • Gestaltningar
 • Dramaturgi
 • Helhet/trovärdighet

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Kunskapskrav 

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ettväl fungerande sätt.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy