Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Använd alla sinnen – måla bilder!

Syfte

Ett sätt att träna eleverna i att beskriva är att använda alla sinnen när de skriver. Övningen gör eleverna uppmärksamma hur inre bilder målas upp effektivt med hjälp av andra sinnen än synintryck.

Läraren reflekterar

Härlig och kreativ språkövning. Det blir en doft av poesi i klassrummet!

Metod och instruktion

  1. Gör en text tillsammans innan eleverna försöker själva.
  2. Skriv en plats på tavlan.
  3. Samla gemensamma ord i en tabell i kategorierna syn, lukt, smak, hörsel, känsel.
  4. Beskriv platsen utan att nämna vilket plats det är. Skriv i jag-form eller tredjeperson.

Exempel på platser

Hemma, skolan, fotbollsplanen, gympasalen, slöjdsalen, hockeyhallen, skogen, havet, centrum, ängen, stranden, verkstad, affär, flygplats, tågstation.

Att gå vidare

Eleven kan med fördel använda en befintlig text och försöka byta ut ord, meningar och hela stycken.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy