Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

ABC – träna på bokstäver

Syfte

Syftet med arbetsbladen är att eleverna ges möjlighet att öva varje bokstav för sig samt i ett sammanhang. De kan ses som ett komplement till ett arbetsmaterial du redan använder eller som startpunkt i bokstavsarbetet.

Läraren reflekterar

Vissa av orden är valda för att utöka elevernas ordförråd,  till exempel juvel. Vissa ord är valda för att de är elevnära och finns i elevernas direkta närhet, som wakeboard och zombie. Jag har använt arbetsbladen som ”småhäften” som elever kan arbeta med när de är klara med det övriga lektionsarbetet. Jag har även använt dem som repetition och i förberedande övningar.

Arbetsuppgifter

Finns i bifogad PDF-fil. Färdighetsträning och olika övningar med alla bokstäver från A till Ö.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Alfabetet och alfabetisk ordning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Handstil och skriva på datorn.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kommentarer

Svar till Daniel


Läs vår personuppgiftspolicy