Annons:

Ta vara på barns och elevers nyfikenhet och energi!

Som pedagog ansvarar man för att designa undervisningen. Ett av de första ställningstaganden man måste göra är kopplad till barn- respektive elevsyn. Våra läroplaner genomsyras av en syn på barn som kompetenta, reflekterande, nyfikna och intresserade individer. Deras frågor, intressen och tidigare erfarenheter är tillräckligt bra och viktiga för att ligga till grund för hur vi arbetar i riktning mot läroplanen. Det innebär att något av det första jag måste göra, som designer av undervisningen, är att släppa in barnen som meddesigners och låta deras energi och nyfikenhet utgöra motorn i arbetet. Det händer mig väldigt ofta att jag behöver tänka om och byta spår för att kunna arbeta med barnen och inte mot. Ett exempel på det har jag delat med mig av till Lektionsbanken under rubriken Hitta fel-leken. Logga gärna in och läs mer.

Kommentarer