Annons:

Läggs grunden för framtiden i förskolan eller skolan?

En partipolitisk reklamfilm i vilken det påstås att framtiden börjar i skolan har upprört stora delar av förskole-Sverige. Förskolan är första länken i det svenska utbildningssystemet. Där läggs grunden för det livslånga lärandet. Där erbjuds barnen möjlighet att göra konkreta erfarenheter varje dag, inte som tidsfördriv utan för att utvecklas och lära sig. Naturligtvis ska det vara lustfyllt, meningsfullt, inspirerande och stimulerande här och nu och varje dag på förskolan. Men allt detta konkreta erfarande lägger grunden för barns förmåga att lära sig i skolan. Exempelvis är leken en av Bishops sex matematiska aktiviteter. I leken ser vi som arbetar inom förskolan hur barn ställer hypoteser och utvecklar sin föreställningsförmåga, vilket har betydelse när man sitter i skolan och ska kunna se de där äpplena och cyklarna som det står om i lästalen framför sig. Matematikundervisning i förskolan är med andra ord inte per automatik detsamma som att ha matematikhörnor eller att lära sig rätt begrepp. Leken är vår främsta metod och ämnesintegrering vår styrka.

Christian Eidevald skriver såhär i antologin ”Berättande i förskolan” (2014):

”Hjärnan formas och förfinas genom varje interaktion ett barn gör under dess första år, man kan säga att hjärnan är konstruerad för att lära. /…/ Det skulle kunna innebära att ord, beröringar, ögonkontakt, beröm eller skäll, tillsammans med rummens utformning och material runt barnet, blir delar av hur hjärnan utvecklas/konstrueras. Dessa delar formar hjärnans arkitektur.”

Samverkan mellan förskola och skola har ett eget kapitel i våra läroplaner. Hur gör ni ute hos er? Läser ni varandras läroplaner? Besöker ni varandras miljöer så att ni vet vad barnet har med sig, respektive är hjälpt av att ha med sig, för erfarenheter? Ska vi som arbetar i förskola och skola verkligen kunna påstå att vi lägger grunden för framtiden behöver vi börja tänka tillsammans kring hur lärande sker och vilket lärande som verkligen handlar om att förberedas för framtiden.

Kommentarer