Annons:

Att erövra det digitala språket

Lika självklart som att lära sig läsa och skriva

”Computing skills as essential as maths, reading and writing…” Formuleringen är hämtad från The Spoke – Early Childhood Australia´s blog och den känns i allra högsta grad både aktuell och utmanande.

I onsdags var jag ute på en av våra avdelningar för 1-3 åringar. Där stod Erik och försökte fånga projektorns ljuskägla med munnen. Han var helt uppslukad av att försöka sluka den digitala tekniken skulle man, lite humoristiskt, kunna uttrycka det. Det är en bild som stämmer väl överens med vad många pedagoger med mig upplever när vi ger barnen tillgång till den digitala tekniken. I sekvensen efter Eriks utforskande av projektorns ljus slog jag mig ner i en annan del av rummet med lärplattan i handen. Det tog mindre än tre minuter att fånga minst fem barns uppmärksamhet. (Det var ungefär så många som rymdes runt mig utan att de tappade kontakten med lärplattan). De fick prova att öppna olika appar och till slut hamnade vi i Puppet Pals 2. Där finns möjligheten att skapa händelseförlopp och berättelser med färdiga figurer och berättarröst/egna ljud. Den här gången blev det olika fordon som fångade mest uppmärksamhet. Vi började i turtagandet. Utmaningen att vänta på sin tur var något de alla var beredda att ta sig an i väntan på det hett eftertraktade verktyg som plattan är. Under tiden de väntade upprepade de varandras namn om och om igen enligt gällande turordning: ”Viktor, Erik, Alexander, Jakob, Viktor, Erik, Alexander, Jakob…” Ett av barnen nöjde sig med att vara åskådare den här gången, dock minst lika fokuserad på det som hände på skärmen som de övriga.

Utmaningen med turordningen övergick så småningom till att bli en utmaning i samarbete. Ett av vår organisations övergripande mål med införandet av den digitala tekniken är att den ska bidra till relationsskapande för lärande. Då håller det inte att jobba en-till-en hur länge som helst. Därför blev det självklara för mig, när barnen själva tog initiativ till att försöka köra tillsammans med flera fordon på skärmen samtidigt, att förhålla mig positiv till det. Det blev ett samarbete där de väntade in varandras fordon och hämtade upp dem åt varandra när de blivit stannandes.

Jag kan inte påstå att jag ”kan” appen Puppet Pals 2. Nästan varje gång som jag arbetar i en app tillsammans med barn upptäcker jag nya funktioner. Det blir så konkret att vi är i ett samlärande, barnen och jag, och den maktförskjutning över lärandeprocesserna som behöver ske för att barnen ska få reellt inflytande över undervisningens innehåll infaller helt naturligt.

Att påstå att det digitala kunnandet är lika viktigt som att kunna läsa och skriva förutsätter att vi tillämpar en kunskaps- och lärandesyn där det ena inte utesluter det andra, ett ”både ock”-tänk snarare än ”antingen-eller”. I blogginlägget som citeras inledningsvis står följande: ”You can start teaching computer science before students even know how to read and write.” Detta visar Karin Sönnerås från Strannegårdens  förskola i Kungsbacka kommun i ”Enkel programmering” som nyligen publicerats på Lektionsbanken för förskolan. Det yngsta barnet som deltar i hennes programmeringsprojekt har ännu inte fyllt tre år.

Kommentarer